HISTORIA   /   IHMISET   /   YHTEISTYÖSSÄ
Historia
Circo Aereo on Suomen ensimmäinen nykysirkusryhmä, joka tunnetaan kokeilevasta ja rajoja rikkovasta työskentelytavastaan. Circo Aereo on Suomen kulttuurikentässä poikkeuksellisen kansainvälistynyt toimija ja Suomen kulttuuriviennin lippulaiva. Circo Aereon teokset ovat olleet keskeinen tekijä suomalaisen nykysirkuksen aseman nousuun kansainvälisesti. 2000-luku on merkinnyt ryhmälle astumista eurooppalaisen nykysirkuksen eturiviin.
Viime vuosina ryhmä on toteuttanut useita kansainvälisiä yhteistuotantoja eri maissa, sekä esiintynyt yli 30 maassa ympäri Eurooppaa, Aasiassa, Etelä-Amerikassa, Kanadassa ja kolmella laajalla kiertueella USA:ssa.

Circo Aereon projekteille on keskeistä taiteellinen tutkimus esityksen kaikilla osa-alueilla ja koko taiteellisen työryhmän kollektiivinen panos teokseen. Tahto laajentaa sirkuksen mahdollisuuksia esittävänä taiteena sekä pyrkimys uudistaa sirkuksen liikekieltä ja ilmaisukeinoja avaavat Circo Aereon teosten syntyprosesseja vuorovaikutukseen muiden taiteen alojen kanssa. Ryhmän työskentely paitsi sirkuksen myös esine- ja liiketeatterin, tanssin ja musiikin saralla on tuonut ryhmälle kutsuja mm. sirkus-, tanssi-, musiikki- ja teatterifestivaaleille. Inhimillisellä otteella ja mittakaavalla toteutetut esitykset pyrkivät lähelle katsojaa ja tämän tunteita. Yleisön kanssa kommunikointi ja ainutlaatuisten elämysten tarjoaminen ovatkin ryhmän perusarvoja. Pelkistys oleelliseen sekä ilmaisukeinojen tarkka valinta ovat olleet pohjana Circo Aereon pienieleiselle mutta vahvasti latautuneelle tyylille.

Circo Aereon taiteellisia johtajia on palkittu erilaisin apurahoin ja valtion palkinnoin, sekä ryhmän esitykset ovat voittaneet palkintoja kansainvälisillä festivaaleilla. Vuonna 2009 Circo Aereolle myönnettiin Suomi-palkinto.

Copyright Circo Aereo 2007